top of page
Vaccination
Ultralyd.jpg
Skjermbilde 2020-01-12 kl. 00.10.20.png

Konservativ behandling

Smertestillende medikamenter. 

Smertestillende i form av Paracetamol (Paracet), NSAID (Ibux, Voltaren og lignende) samt morfin lignende stoff hjelper sjelden.

Smertestillende tenkt spesielt mot nervesmerter kan i noen tilfeller hjelpe. Ulempe med denne type medikamenter at bivirkninger er hyppige. Derfor er det flere behandlere som vurderer disse type medikamenter som siste behandlingsvalg. 

 

Lokal bedøvelse. 

Som nevnt så kan injeksjon med lokal bedøvelse i diagnostisk hensikt, gi langvarig smertelindring i noen tilfeller. Gjentatte injeksjoner (med 1-2 ukers mellomrom) har vært anbefalt ved flere nerverelaterte forstyrrelser i perifer vev og med det har en oppnådd bedring på opp til 20 % av pasienter [6]. 

Betennelseshemmende injeksjon

Betennelseshemmende midler i blanding med lokal bedøvelse har vært vist i randomisert studie å ikke har noen mer effekt en lokalbedøvelse alene [10]. 

Muskelrelakserende injeksjon

Ved raskt tilbakevendende plager kan Muskelrelakserende injiseres for en mer varig effekt. Dette er eksperimental behandling som har funnet i offentlig helsenes i Norge fra 2008 [8]. Med muskelrelakserende injeksjon kan effekt bli så god at pasienter har ikke behov for ny behandling. Største delen trenger dessverre flere injeksjoner [8]. Virkning av Botox varer i 2-4 måneder. 

Andre metoder

Andre metoder som elektrisk stimuli på nerven (TENS) har muligens noen plass i konservativ behandling [1]. Pulserende Radiofrekvens ablasjon er og beskrevet som mulig metode for smertelindring [1]. Den metoden har vært anbefalt som siste «konservative metode» før eventuell operasjon. Randomisert studie viste bedring av smerter hos 35% av behandlete pasienter [11]. 

 

Referanse:

 

1)  M. R. Scheltinga, R. M. Roumen. Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Review. Hernia (2018) 22:507–516

 

2). van Assen T, Brouns JAGM, Scheltinga MR, Roumen RM (2015) Incidence of abdominal pain due to the anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in an emergency department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 23:19.

 

3)  van Assen T, Boelens OB, van Eerten PV, Perquin C, Scheltinga MR, Roumen RM (2015) Long-term success rates after an anterior neurectomy in patients with an abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome. Surgery 157(1):137–143

 

4) Scheltinga MR, Boelens OB, Ten Tjon A (2011) WE, Roumen RM. Surgery for refractory anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) in children. J Pediatr Surg 46(4):699–703

 

5) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2011) Management of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in a cohort of 139 patients. Ann Surg 254(6):1054–1058

 

6) Daisuke Omura, Mikako Obika, Masaya Iwamuro, Satoko Nagao, Takahiro Nada, Takashi Matsuzaki, Yoshitaka Kondo and Fumio Otsuka Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome Possibly Triggered by Oral Contraceptives. Intern Med 58:1507-1509, 2019

 

 

7) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2013) Randomized clinical trial of trigger point infiltration with lidocaine to diagnose anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. Br J Surg 100(2):217–221


8) Sven Weum, Louis de Weerd. Perforator-guided drug injection in the treatment of abdominal wall pain. Pain Med. 2016 Jul;17(7):1229-32.

 

9) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2013) Randomized clinical trial of trigger point infiltration with lidocaine to diagnose anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. Br J Surg 100(2):217–221

 

10)  Frédérique M U Mol, Claire Heukelsfeldt Jansen, Oliver B Boelens, Dirk L Stronks, Percy Van Eerten, Frank J P M Huygen, Marc R Scheltinga, Rudi M Roumen. Adding Steroids to Lidocaine in a Therapeutic Injection Regimen for Patients With Abdominal Pain Due to Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES): A Single Blinded Randomized Clinical Trial. Scand J Pain, 18 (3), 505-512 2018 Jul 26

 

11)  Robbert C Maatman, Sander M J van Kuijk, Monique A H Steegers, Oliver B A Boelens, Toine C Lim , Marc R M Scheltinga, Rudi M H Roumen

A Randomized Controlled Trial to Evaluate the Effect of Pulsed Radiofrequency as a Treatment for Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome in Comparison to Anterior Neurectomy. Pain Pract, 19 (7), 751-761 Sep 2019

bottom of page