top of page
PSX_20200309_172958_edited.jpg
PSX_20200309_172231_edited.jpg
PSX_20200309_172304_edited.jpg

Operasjon

Operativ behandling. 

Oppnår man ikke godt resultat med konservativ behandling finnes mulighet å gjennomføre operasjon som innebærer destruksjon av involvert nerve [1, 11, 12].  Om kring 2/3 av behandlet pasienter får ikke tilstrekkelig effekt av konservativ behandling [1]. 

 

Anterior nevrektomi.

Inngrep som er første valg ved behandling av ACNES er anterior nevrektomi. Den innebærer ødelegging av påvirket nerver utenfor bindevevet som ligger utenfor magemuskel. Suksess rate har vist seg å være 65-85% i flere studier [1].

Operasjon er gjennomført i full narkose.  Åpning på ca 5 cm i hud over smertefullt område. Mulige komplikasjoner er blødning, seroma og infeksjoner som etter andre operasjoner.  Neuroma dannelse er ikke hyppig[13].

 

Posterior nevrektomi.

For de 15-35% som ikke får tilstrekkelig effekt av anterior nevrektomi finnes mulighet for posterior nevrektomi. Det innebærer deling av nerver bak rektus muskelen i samme område som operert med anterior nevrektomi. Av de som får gjennomført posterior nevrektomi er resultatet bra i 66% tilfeller [13].

Referanse:

 

1)  M. R. Scheltinga, R. M. Roumen. Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Review. Hernia (2018) 22:507–516

 

2). van Assen T, Brouns JAGM, Scheltinga MR, Roumen RM (2015) Incidence of abdominal pain due to the anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in an emergency department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 23:19.

 

3)  van Assen T, Boelens OB, van Eerten PV, Perquin C, Scheltinga MR, Roumen RM (2015) Long-term success rates after an anterior neurectomy in patients with an abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome. Surgery 157(1):137–143

 

4) Scheltinga MR, Boelens OB, Ten Tjon A (2011) WE, Roumen RM. Surgery for refractory anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) in children. J Pediatr Surg 46(4):699–703

 

5) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2011) Management of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in a cohort of 139 patients. Ann Surg 254(6):1054–1058

 

6) Daisuke Omura, Mikako Obika, Masaya Iwamuro, Satoko Nagao, Takahiro Nada, Takashi Matsuzaki, Yoshitaka Kondo and Fumio Otsuka Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome Possibly Triggered by Oral Contraceptives. Intern Med 58:1507-1509, 2019

 

 

7) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2013) Randomized clinical trial of trigger point infiltration with lidocaine to diagnose anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. Br J Surg 100(2):217–221


8) Sven Weum, Louis de Weerd. Perforator-guided drug injection in the treatment of abdominal wall pain. Pain Med. 2016 Jul;17(7):1229-32.

 

9) Boelens OB, Scheltinga MR, Houterman S, Roumen RM (2013) Randomized clinical trial of trigger point infiltration with lidocaine to diagnose anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. Br J Surg 100(2):217–221

 

10)  Frédérique M U Mol, Claire Heukelsfeldt Jansen, Oliver B Boelens, Dirk L Stronks, Percy Van Eerten, Frank J P M Huygen, Marc R Scheltinga, Rudi M Roumen. Adding Steroids to Lidocaine in a Therapeutic Injection Regimen for Patients With Abdominal Pain Due to Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES): A Single Blinded Randomized Clinical Trial. Scand J Pain, 18 (3), 505-512 2018 Jul 26

 

11)  Robbert C Maatman, Sander M J van Kuijk, Monique A H Steegers, Oliver B A Boelens, Toine C Lim , Marc R M Scheltinga, Rudi M H Roumen

A Randomized Controlled Trial to Evaluate the Effect of Pulsed Radiofrequency as a Treatment for Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome in Comparison to Anterior Neurectomy. Pain Pract, 19 (7), 751-761 Sep 2019

 

 

12) Boelens OB, van Assen T, Houterman S, Scheltinga MR, Roumen RM (2013) A double-blind, randomized, controlled trial on surgery for chronic abdominal pain due to anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. Ann Surg 257(5):845–849

 

13) van Assen T, Boelens OB, van Eerten PV, Scheltinga MR, Roumen RM (2014) Surgical options after a failed neurectomy in anterior cutaneous nerve entrapment syndrome. World J Surg 38(12):3105–3111

bottom of page