top of page
EirikssonFargeHvit_edited.jpg

Om behandler

Kristinn Eiriksson M.D., Ph.D, FRCS

Dr. Eiriksson har over siste årene engasjert seg i behandling av ACNES. Han har deltatt på møter samt hatt hospitering på steder som har lengre erfaring med behandling av ACNES. Dr Eiriksson har lang erfaring med bruk av ultralyd i sin praksis og gjennomfører diagnostikk og behandling med hjelp av ultralyd. 

Dr. Eiriksson har gjennomført hundrevis av brokkoperasjoner i sin karriere, og innehar solid kompetanse med alle typer brokk. Han har langvarig erfaringer med både åpne- og kikkhulls-(laparoskopiske)operasjoner hvor han vanligvis gjennomfører  100-150 laparoskopsike lyskebrokkoperasjoner (TEP) per år. Dr. Eiriksson har tidligere jobbet ved Volvat med ansvaret for fedmekirurgi, brokk-kirurgi, galleveislidelser (inkludert fjerning av gallesteiner), endetarms-problematikk (hemoroider, fissur, fistler og andre lidelser i/ved endetarm) og utredning av generelle magesmerter (inkludert refluks i spiserør og mellomgulvsbrokk).
Dr. Eiriksson er utdannet lege ved Universitet i Island (1994). Han er både spesialist i generell kirurgi (2001) og gastroenterologisk kirurgi (2004), og har innhentet mye av sine kunnskap fra  Rikshospitalet i Island (1994-1996), Ninewells Hospital Dundee i Skottland (1997-1999), og Stavanger Universitets sykehus (SUS; 1999-2010).

I 2012 disputerte han fra Uppsala Universitet, Sverige, og fikk doktorgraden (Ph.D) rundt temaet:  teknikker og utfordringer ved kikkhullsoperasjoner for sykdommer i lever. Han er utnevnt som medlem i det anerkjente miljøet for kirurger:  «Fellow of The Royal College of Surgeons» i England ( 2013).

Dr. Eiriksson har vært overlege i gastrokirurgi ved SUS (2003-2010), og seksjonsoverlege ved øvre gastroseksjon ved SUS (2004). Han var overlege ved Bærum sykehus fra 2015 -2017. I tillegg til overnevnte erfaringer, innehar Dr. Eiriksson solid erfaring med andre typer kirurgiske operasjoner som leveroperasjoner, bukspyttkjertel, tykktarm og andre deler av det gastrointestinale systemet samt langvarige erfaringer med både  diagnostiske og terapeutiske endoskopier (fra 1999).

Dr. Eiriksson var ansvarlig for oppstart med fedmekirurgi ved SUS i 2009 og har jobbet med fedmebehandling fra 2008 ved Centrum for titthålskirurgi (CFTK) i Stockholm og Gjøvik. Han var del av et team med tidlig oppstart og fokus på sleeve-operasjoner i Norge. Han deltar jevnlig på møter innen sitt fagfelt og har vært instruktør for gjennomføring av sleeve-operasjon både ved kurs og ved offentlig sykehus i Norden. Dr. Eiriksson har gjennomført flere hundrede fedmeoperasjoner og andre gastrointestinale kirurgiske inngrep.

bottom of page