top of page

ACNES

ACNES

Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome

Kroniske magesmerter

 

Mange kan oppleve langvarige magesmerter uten å finne årsak eller løsning. Ofte har vedkommende vært igjennom flere undersøkelser i helsevesenet uten å få noe forklaring på hva feiler [1]. Dette kan føre til bekymring om at noe alvorlig ligger bak. Et lite kjent nerveavklemmingsproblem, ACNES,  kan være årsak til plagen. Det har vært liten fokus på dette fenomen selv om det ble beskrevet først for nær 100 år siden [1]. 

 

Kroniske magesmerter som ikke skyldes påvisbar patologi eller har en klar årsak, kan likevel gi betydelige og langvarige plager. Dette kan skyldes ACNES – abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome.

Hva er ACNES?

Ved ACNES er det avklemming av hudnerver på magen. Mageområdet får sine sensoriske nerver fra intercostal nerver Th7-Th12. Fra spinal kanalen gir nerven fra seg gren bak til muskler (posterior gren), en gren ute på flanken (lateral gren) og en eller flere grener ut framme på magen (anterior gren). Nerven (anterior grenen) går igjennom rectus muskel med ganske krapp vinkel. Det har vært satt frem hypoteser om at grunnlag for ACNES kommer fra strekk eller drag i området [1]. Nerven med tilhørende blodårer går igjennom muskelen omfavnet av fibrous ring som muligens kan være del av forklaring [1]. Sikker årsak for ACNES er ikke kjent. 

 

Opp til ca 30% av alle som har langvarende magesmerter har CAWP (Chronic abdominal wall pain) som kan være ACNES [1].  Foreslått insidens for ACNES er 1:2000 [2]. 

Referanser:

1)  M. R. Scheltinga, R. M. Roumen. Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Review. Hernia (2018) 22:507–516

 

2). van Assen T, Brouns JAGM, Scheltinga MR, Roumen RM (2015) Incidence of abdominal pain due to the anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in an emergency department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 23:19.

Skjermbilde 2020-01-12 kl. 21.51.37.png
acnesneuronliturmedrautt.png
EirikssonFargeHvit_edited.jpg

Spesialist i generell- og gastrokirurgi

Kristinn Eiriksson M.D, Ph.D, FRCS

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

ÅPNINGSTIDER

CFhvitGjennomsiktig.png

Colosseum Faust, Lilleengveien 8, 1523 Moss Tlf: 69254000

Man-Tor 9:00-16:00. Fre 9:00-15:00. Bestilling på nett her

MOLOLOGO2021-05-12 kl. 11.14_edited.png

Moloklinikken, Oksenøyveien 10, 1360 Fornebu, Bærum Tlf: 41326658

Man-Fre 9:00-16:00. 

bottom of page